Tuin en Groenservice - Henri Jansen
Onder deze link treft u de Algemene Leveringsvoorwaarden aan van de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners.
 
 
 
 
 
Aanvullende leveringsvoorwaarden en condities Tuin en Groenservice Henri Jansen
 
*  Op alle leveringen en werkzaamheden zijn de voorwaarden van de VHG van toepassing.
*  In de offerte vermelde onderdelen en hoeveelheden zijn uitgangspunt bij de prijsbepaling.
    Niet vermelde onderdelen en afwijkingen kunnen leiden tot meerprijs.
*  Daar waar wij werkzaamheden op de erfgrens moeten uitvoeren, verzoeken wij u deze nauwkeurig
   aan te geven, of direct na het uitzetten te controleren. Naderhand aanvaarden wij geen
   aansprakelijkheid voor onjuiste grensbepaling en de consequenties daarvan.
*  Prijsopgaven zijn gebaseerd op een ongedeelde opdracht. Indien u echter gebruik wilt maken van
   een deel uit een opgave, zijn wij uiteraard gaarne bereid hiervoor een nieuwe prijsopgave te maken.
*  Offertes zijn geldig tot 30 dagen na uitgifte.
*  Vanzelfsprekend geven wij garantie op de door ons uitgevoerde werken en geleverde nieuwe
   planten en materialen. Beplanting die onverhoopt niet aanslaat wordt uitsluitend na het eerste
   groeiseizoen eenmalig vervangen.
   Planten die dood zijn als gevolg van overmacht zoals strenge vorst, verdroging, wildvraat, vandalisme
   en overstromingen vallen niet onder deze garantie. Dit geldt tevens voor het verplaatsen van planten.
*  De garantie op de beplanting geld uitsluitend indien deze door Tuin en Groenservice Henri Jansen
   wordt geleverd en geplant.
*  Indien de aanleg van een vijver deel uit maakt van de werkzaamheden, kan geen garantie worden
   gegeven op de helderheid van het water, alsmede geen garantie op de water- en zuurstofplanten.
*  De totaalprijs zal als volgt in rekening worden gebracht :
      a:  25% bij opdracht
      b:  de rest in termijnen na geleverde producten en verrichte werkzaamheden.
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint