Landelijke tuin
Vijver en veranda
Vijver landschapstuin
Bloeiend border
Bloeiende Pergola

Algemene consumentenvoorwaarden.pdf (PDF — 97 KB)

 

Aanvullende leveringsvoorwaarden en condities Tuin en Groenservice Henri Jansen

 • Op alle leveringen en werkzaamheden zijn de voorwaarden van de VHG van toepassing.
 • In de offerte vermelde onderdelen en hoeveelheden zijn uitgangspunt bij de prijsbepaling. Niet vermelde onderdelen en afwijkingen kunnen leiden tot meerprijs.
 • Daar waar wij werkzaamheden op de erfgrens moeten uitvoeren, verzoeken wij u deze nauwkeurig aan te geven, of direct na het uitzetten te controleren. Naderhand aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuiste grensbepaling en de consequenties daarvan.
 • Prijsopgaven zijn gebaseerd op een ongedeelde opdracht. Indien u echter gebruik wilt maken van een deel uit een opgave, zijn wij uiteraard gaarne bereid hiervoor een nieuwe prijsopgave te maken.
 • Offertes zijn geldig tot 30 dagen na uitgifte.
 • Vanzelfsprekend geven wij garantie op de door ons uitgevoerde werken en geleverde nieuwe planten en materialen. Beplanting die onverhoopt niet aanslaat wordt uitsluitend na het eerste groeiseizoen eenmalig vervangen. Planten die dood zijn als gevolg van overmacht zoals strenge vorst, verdroging, wildvraat, vandalisme en overstromingen vallen niet onder deze garantie. Dit geldt tevens voor het verplaatsen van planten.
 • De garantie op de beplanting geld uitsluitend indien deze door Tuin en Groenservice Henri Jansen wordt geleverd en geplant.
 • Indien de aanleg van een vijver deel uit maakt van de werkzaamheden, kan geen garantie worden gegeven op de helderheid van het water, alsmede geen garantie op de water- en zuurstofplanten.
 • De totaalprijs zal als volgt in rekening worden gebracht :
  • 25% bij opdracht
  • de rest in termijnen na geleverde producten en verrichte werkzaamheden.